โปรแกรมวอลเลย์บอล Montreux Volley Masters 2014

การแข่งขันวอลเลย์บอล Montreux Volley Masters 2014 เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลประเภททีมหญิงซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี 1984

ซึ่งการแข่งขัน วอลเลย์บอล Montreux Volley Masters 2014 ในครั้งนี้มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยกัน 8 ทีมคือ
 • บราซิล
 • จีน
 • รัสเซีย
 • สวิตเซอร์แลนด์(เจ้าภาพ)
 • อเมริกา
 • ญี่ปุ่น
 • สาธารณรัฐโดมินิกัน
 • เยอรมันนี

การแข่งขันในครั้งนี้จะเริมตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สายได้แก่
 • สาย A บราซิล จีน รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์(เจ้าภาพ)
 • สาย B อเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐโดมินิกัน และเยอรมันนี
โดยโปรแกรมการแข่งขัน วอลเลย์บอล Montreux Volley Masters 2014 มีดังนี้

27 พฤษภาคม 2557
 • BRA - SUI
 • USA - GER
 • CHN - RUS

28 พฤษภาคม 2557

 • GER - DOM
 • BRA - CHN
 • USA - JPN

29 พฤษภาคม 2557

 • CHN - SUI
 • RUS - BRA

30 พฤษภาคม 2557

 • RUS - SUI
 • JPN - GER
 • DOM - USA