คลิปวอลเลย์บอล Montreux Volley Masters 2014 บราซิล-สวิตเซอร์แลนด์

การแข่งขันวอลเลย์บอล Montreux Volley Masters 2014 เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลประเภททีมหญิงซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี 1984

ซึ่งการแข่งขัน วอลเลย์บอล Montreux Volley Masters 2014 ในครั้งนี้มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยกัน 8 ทีมคือ
  • บราซิล
  • จีน
  • รัสเซีย
  • สวิตเซอร์แลนด์(เจ้าภาพ)
  • อเมริกา
  • ญี่ปุ่น
  • สาธารณรัฐโดมินิกัน
  • เยอรมันนี

การแข่งขันในครั้งนี้จะเริมตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สายได้แก่
  • สาย A บราซิล จีน รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์(เจ้าภาพ)
  • สาย B อเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐโดมินิกัน และเยอรมันนี

คลิปวอลเลย์บอล Montreux Volley Masters 2014 บราซิล-สวิตเซอร์แลนด์